1
2
3

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Abeltje

Kinderdag verblijf en Buitenschoolse Opvang Abeltje in Nijmegen wil voorzien in een behoefte aan kwalitatieve, pedagogisch verantwoorde en betaalbare kinderopvang in de wijk Dukenburg.

Kinderdag verblijf en Buitenschoolse Opvang Abeltje in Nijmegen wil voorzien in een behoefte aan kwalitatieve, pedagogisch verantwoorde en betaalbare kinderopvang in de wijk Dukenburg.

Abeltje, wil een speciale bijdrage leveren aan de opvoeding van de kinderen door een rustgevende omgeving te creëren waarbij muziek een belangrijke ondersteuning vormt.
Door kinderen onbewust veel naar voornamelijk klassieke muziek te laten luisteren, zal de concentratie toenemen en de rust in de groep bevorderd worden. Daardoor zal de zelfstandigheid van de kinderen toenemen en zal het kind zijn mogelijkheden beter ontdekken en de capaciteiten van zijn eigen talenten beter leren kennen. Dus een kinderopvang in Nijmegen met veel aandacht voor muziek

Abeltje wil stimuleren

Door extra toevoeging van allerlei spelletjes met beweging en muziek zal onbewust de motoriek en muzikaliteit bevorderd worden. Abeltje de Kinderopvang in Nijmegen met veel aandacht voor beweging en gezonde voeding.

Twee locaties:

Het Kinderdagverblijf (KDV) is gevestigd in de Meijhorst 60-02.
In dit kindercentrum zijn vijf groepen. Drie peutergroepen en twee babygroepen.

De Buitenschoolse Opvang (BSO) en Peuterarrangementen met
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gevestigd in de Lankforst 23-48.

In de BSO ruimte is 's ochtends de peutergroep Het Uilenbosje gevestigd, met peuterarrangement en VVE-programma.

Ga je mee,                            naar de kindjes                            lekker spelen                       Bij Abeltje.