Ondersteuning beroepskrachten

Zorgen bij een kindje,

 Bij Abeltje gaan wij als volgt te werk, wanneer wij zorgen bij een kindje vermoeden:

 1. De pedagogische medewerkers (PM’ers) bespreken de zorg onderling of andere PM’ers deze zorg delen.
 2. De zorg wordt met de ouders/verzorgers besproken en zo nodig gevraagd of onze zorg coördinator, * Marlêne Meijs ingeschakeld mag worden.
 3. Zo ja, Dan wordt de zorg coördinator uitgenodigd voor een observatie. Dit duurt meestal 1- 1,5 uur.
 4. Na de observatie wordt de zorg gedeeld met de ouders/verzorgers en PM’ers. Er wordt een verslag opgesteld.
 5. Afhankelijk van de uitslag, wordt er met de ouders/verzorgers besproken of er direct hulp ingeschakeld moet worden of dat een tweede observatie nodig is. Dit is altijd op vrijwillige basis, de ouders/verzorgers beslissen zelf of ze de hulp accepteren, er wordt nooit iets afgedwongen. Sommige ouders/verzorgers vinden het moeilijk en willen het stap voor stap doen. Niet ineens een heel zorg traject ingaan. Hier staan wij voor open. We blijven hierover in contact met elkaar. De zorg coördinator, de PM’ers en de ouders/verzorgers.
 6. De zorg coördinator kan naar de volgende zorg instanties doorverwijzen:
 • De Driestroom, medische opvang
 • De Logopedist
 • Kinderfysiotherapie
 • Podotherapie
 • Entrea, thuis hulp
 • Integrale vroeghulp
 • Home start, een steuntje in de rug voor de thuis situatie. Met bijvoorbeeld ondersteuning en praktische hulp en vriendschap aan ouders.
 1. Ook kan het consultatiebureau ons benaderen voor een bepaalde zorg bij een kindje. Met de vraag of wij deze zorg ook delen. Zo ja, dan wordt hetzelfde zorg traject ingezet.

*Marlene Meijs is de zorg coördinator van Kijk op 

Kleintjes. Zij komt 1 x per jaar bij ons om

de kinderen te bespreken. Per groep even een 

praatje maken of er nog bijzonderheden zijn.