Leden van de oudercommissie

Jeanice Amadmoesri - Wirokarso

Mijn naam is Jeanice Amadmoesri - Wirokarso. Ik ben 33 jaar.Ik ben de moeder van Sayanora en Dimas.

We wonen in de de Lankforst en ik werk als tandartsassistente in Arnhem.

mijn kinderen zitten nu op de BSO  van kindercentrum Abeltje, ze hebben het daar erg naar hun zin.  Dimas heeft voordat hij naar de basisschool ging ook nog op het Uilenbosje gezeten icm de dagopvang in de Meijhorst, hij zat toen bij de vlinders , 3+ groep. Omdat ik dus in de 3 verschillende opvangvormen van Abeltje mijn kinderen heb gehad, wil ik graag mijn steentje bijdragen in de oudercommissie. zodat we er samen voor kunnen zorgen dat onze kinderen zich fijn voelen tijdens de opvang en wij met een gerust hart ons kostbaarste bezit achter kunnen laten.

Wat doet de Oudercommissie van kinderopvang Abeltje

De OC houdt zich bezig met het geven van advies en reageren op adviesaanvragen van de houder. Daarnaast is de OC aanspreekpunt voor ouders als er zaken zijn die niet rechtstreeks met de houder opgelost kunnen worden of voor vragen in de ruimste zin.

Zo zijn we, als OC, bij belangrijke zaken die het KDV aangaat betrokken en kunnen we namens alle ouders een stem laten horen. Ook over kleinere zaken geeft de OC gevraagd en ongevraagd advies aan de houder.

De houder neemt ook, een aantal keren per jaar op uitnodiging van de OC, zitting in de vergadering. De contactpersoon is veel regelmatiger bij de vergaderingen aanwezig, op deze momenten kan er snel en goed geschakeld worden en dit scheelt voor beide een hoop na-werk.

Voordat er een vergadering plaats vindt communiceert de OC de agenda via de mail (als u dat heeft aangegeven) en via het mededelingenbord. Vergaderingen van de OC zijn openbaar en u kunt dan ook altijd aanschuiven tijdens een van de vergaderingen. Na de vergadering wordt er een notulen opgemaakt en na ongeveer een week kunt u deze lezen op het mededelingenbord.

U kunt de OC bereiken via email: ocabeltje@gmail.com wij reageren dan zo spoedig mogelijk op uw bericht.Komt u ook eens mee zwemmen, we geven ook zwemles….
Het grote bad is immers met 3 personen geheel niet vol!

-          Wij zijn contactpersoon tussen ouders en pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf de BSO en het peuterarrangement  en de directie van Abeltje (Margriet).
-          Wij zijn aanspreekpunt voor ouders als er zaken zijn die niet rechtstreeks met de leiding of directie opgelost kunnen worden.
]-          Wij geven op aanvraag van de leiding of directie advies over belangrijke zaken rondom het reilen en zijlen van de opvang. Ook kunnen we ongevraagd adviseren.
-          We organiseren het afscheid en de verjaardagen van leidsters en staigiaires en beheren een ‘Lief- en leedpot’ voor de leidsters en stagiaires.
-          We vergaderen een aantal keer per jaar, waarbij op onze uitnodiging Maike en Denise aanwezig zijn.
De oudercommissie zorgt ervoor dat de stem van de ouders gehoord wordt bij grote (en soms kleinere) beslissingen binnen de opvang.

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar. De agenda vindt u op het mededelingenbord bij de ingang van het kinderdagverblijf de BSO en het Uilenbosje. Ook de notulen van een vergadering kunt u op dit bord vinden. Agenda en notulen kunt u ook per mail ontvangen.

Heeft u ook iets te vragen of wilt u een onderwerp inbrengen? Spreek één van de leden van de oudercommissie gerust aan, daar zijn we voor! Ook bent u zeer welkom om bij onze vergaderingen aanwezig te zijn, de vergaderingen zijn openbaar. Laat het dan even weten aan een van ons of via het e-mailadres. ocabeltje@gmail.com