Gebarentaal met uw baby

Al voordat je kind kan spreken kun je een “gesprekje” voeren door gebaren te gebruiken.

Hoe wonderlijk het misschien ook klinkt maar het is mogelijk om op een leuke en betekenisvolle manier met je kind te communiceren voordat je kind kan praten. Dit kun je doen door je baby gebaren te leren en te gaan gebruiken met je kind!

Het gebruik van gebaren heeft veel voordelen voor je kind en het is ontzettend leuk om op die manier met je kind bezig te zijn.

Een Amerikaanse doventolk, Joseph Garcia, heeft ontdekt dat kinderen van dove ouders eerder hun behoeften en wensen aan hun ouders konden duidelijk maken dan kinderen van horende ouders. Hij heeft er vervolgens onderzoek naar gedaan en in 1986 zijn proefschrift geschreven. Zijn conclusie is dat kinderen gemiddeld vanaf een maand of 8 (sommige eerder, anderen later) in staat zijn om via gebaren te communiceren met hun ouders. Dus voordat je kind kan praten heeft het kind een manier om zich te uiten. Behalve dat je kind een manier van uiten heeft, dus niet alleen maar huilen, wegdraaien of boos worden, zijn er nog meer voordelen.

Je kind leert over het algemeen sneller praten omdat het taalverwervingsproces eerder wordt gestart. Een kind dat met gebaren opgroeit leert eerder dat een teken (woord of gebaar) staat voor een voorwerp of een actie. Een kind dat jong gebaren leert breidt eerder zijn woordenschat uit en blijkt ook nog op 4 jarige leeftijd een voorsprong te hebben op kinderen die niet met gebaren zijn opgegroeid. Zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Berkeley. Een kind leert al vroeg woorden en gebaren te combineren en te gebruiken. Het kennen en gebruiken van zo’n concept (gebaren en woorden hebben eenzelfde betekenis) komt later ook van pas tussen taal en schrijven.

Het bovenstaande vertelt over de cognitieve en taalkundige voordelen die het gebruik van gebaren heeft maar natuurlijk begin je met het leggen van de eerste contacten in de vorm van gesprekjes. Je kind zal zich minder snel gefrustreerd voelen en eerder in staat om jou iets duidelijk te maken.

Gebaren zorgen NIET voor vertraging in het spraak-taalproces maar juist voor versnelling van dit proces. Je blijft natuurlijk altijd praten tijdens het maken van de gebaren! Je geeft je kind iets in handen waardoor het zich al veel vroeger kan uiten. Hierdoor ontwikkelt je kind ook meer zelfvertrouwen. De gebaren brengen kinderen die thuis verschillende talen horen dichter bij elkaar. De gebaren zijn voor iedereen hetzelfde.

Op het kinderdagverblijf geeft het gebruik van gebaren de kinderen de mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Begeleiders van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben aangegeven dat er minder sprake is van bijten, slaan en schreeuwen omdat er minder frustratie is bij de kleintjes. Gebaren geeft kinderen op jonge leeftijd de mogelijkheid om een gespreksonderwerp te kiezen en hun eigen, unieke interesses kenbaar te maken. Dit geeft de begeleiders de kans om daar op in te spelen.

Wanneer moet je nu beginnen met de gebaren?

Begin zo vroeg mogelijk maar na 6 maanden kunnen baby’s de gebaren beter onthouden en zijn ze motorisch vaardig om zelf ook gebaren te maken. De een uiteraard wat eerder dan de ander.
Een baby moet het geheugen, de handigheid en het begrip ontwikkelen om gebaren te herkennen, te begrijpen en zelf te maken.

Wil je aan de slag?

Dat kan door een cursus gebaren maken samen met je kind te volgen.
De cursus gebaren is in het najaar gegeven in het kinderdagverblijf Abeltje in de Meijhorst te Nijmegen.

Nannie Blankenaauw, logopedist bij het Paramedisch en Kindercentrum de Lankforst
Petra de Reus, begeleidster van Abeltje.
Tel:0243661282/ 0243434537
Of via de website www.logopediecoachingblankenaauw.nl / www.abeltje.kinderopvang.nl