ggd rapporten zelf inzien

GGD rapporten zijn tegenwoordig vrij opvraagbaar. U kunt dus alle inspectie rapporten inlezen, wij raden u aan dit te doen. U zult zien dat Abeltje kinderopvang zijn zaakjes prima op orde heeft!
Wilt u deze inzien?
Ga dan naar www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Met de volgende nummers kunt u ze opvragen:
Registratienummers Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Abeltje Meijhorst:    Kinderdagverblijf 700.02.34.95
Abeltje Nutsschool: Buitenschoolse opvang 148.49.33.24
Abeltje Nutsschool: Peuterarrangementen 737.74.76.63

 

 

inspectierapporten 2016

Inspectierapporten 2017

INSPECTIERAPPORTEN 2018